Terug naar overzicht

Ontzwavelingsinstallatie Alfa Laval

De internationale emissieregelgeving van uitlaatgassen van scheepsmotoren is sinds 1 januari 2020 aangescherpt. Deze uitlaatgassen mogen sindsdien nog slechts 0,5% eq. zwaveloxide bevatten. Alfa Laval, wereldwijd marktleider op het gebied van emissiereducerende technieken voor de maritieme industrie, speelde in 2019 al in op deze strengere normen door – met een strategisch partnership met TCPM – de eigen ontzwavelingsinstallatie verder door te ontwikkelen. Met de hogere capaciteit van de Large U-type PureSOx komt de marktleider tegemoet aan de actuele vraag in de maritieme sector.

Concreet betekent de nieuwe wetgeving dat tankers, ferry’s, containerschepen en bulkcarriers moeten varen op duurdere, laagzwavelige brandstof óf op goedkopere zwavelhoudende brandstof. In dat laatste geval is een wasinstallatie vereist die de zwavel uit de rookgassen wast (ofwel: scrubt). Alfa Laval EGC (Exhaust Gas Cleaning) ontwikkelt, ontwerpt, bouwt en levert scrubbers in een compleet werkend EGC-systeem, het zogeheten PureSOx. Dit voldoet ook aan de eisen met betrekking tot water dat eventueel overboord gaat.

De drie systeemuitvoeringen

PureSOx kent drie systeemuitvoeringen: open-loop, closed-loop en hybride. In de open-loopvariant wordt zeewater naar de scrubber gepompt en op een vulmateriaal gesproeid, waardoor het de zwaveloxide absorbeert. Uiteindelijk reageert het tot een zout dat van nature in zeewater voorkomt en gaat het met het waswater overboord. Bij de closed-loopvariant wordt schoon water of zeewater gebruikt. Dit bevindt zich in een gesloten circuit en wordt continu gereinigd, geneutraliseerd en hergebruikt. Doordat dit water ook steeds zouter wordt, wordt het na reiniging deels overboord gezet. In de hybride variant kan, afhankelijk van de locatie van het schip, tussen beide opties geschakeld worden. Dit biedt de scheepseigenaar maximale flexibiliteit om zijn installatie kosteneffectief in te zetten. Ook is er een open-loopvariant te koop die voorbereid is op toekomstige uitbreiding voor hybride.

“Op dit moment is de wetgeving rond waterlozing nog niet overal streng genoeg om klanten te laten kiezen voor de closed-loop. Cruiseschepen die Rotterdam of Antwerpen aandoen, opteren vaak wél voor de hybride oplossing, omdat havens steeds vaker het lozen van scrubberwater verbieden”, Marcel Somers, Manager Product Development en Product Management IGS & EGC bij Alfa Laval.

Constructieve uitdaging
De PureSOx-scrubber heeft een limiet van ongeveer 30 MW motorvermogen met een diameter van zo’n 5 meter. De afgelopen jaren ontwikkelde Alfa Laval samen met TCPM voor alle drie de varianten grotere scrubbers, met een diameter tussen 6 en 7,5 meter voor het Large U-type, dat 15 meter hoog is. “Het is constructief een uitdaging om de sterkte, het gewicht en de bijbehorende grote krachten op te vangen. Daarnaast bestaat de scrubber uit hoogwaardige materialen vanwege de agressieve omgeving van zwavel- en chloorhoudend zeewater. Bij een grotere omvang heb je een enorme wanddikte nodig, wat de prijs opdrijft. Dus moet je een scrubberconstructie bedenken waarbij alleen het hoognodige van hoogwaardig materiaal gemaakt is”, zegt Somers.

 

Alfa laval scrubber

Een 15-koppig multidisciplinair TCPM-team

Die opschalingsuitdaging ging Alfa Laval aan met een multidisciplinair TCPM-team van zo’n vijftien engineers en ontwikkelaars (elektro, werktuigbouwkunde, proces, besturing), projectmanagers en experts op het gebied van veiligheid. “Onze mechanical engineers hebben zich voornamelijk beziggehouden met de benodigde scrubberconstructie om de grotere krachten te kunnen dragen, hier is ook op onze kantoren in Apeldoorn en Boxmeer veel aan gerekend”, aldus Noud Arts, process engineer bij TCPM. “Zelf heb ik onderzocht in hoeverre het procestechnische gedeelte van het EGC-systeem op te rekken is zonder dat ingrijpende wijzigingen nodig zijn. Want zodra je bijvoorbeeld buiten standaardmaten van zeewaterresistentleidingwerk uitkomt, moet je dit handmatig laten maken en dat verhoogt de kosten exponentieel. Uiteindelijk bleek 7,5 meter diameter van de scrubber zowel constructie- als procestechnisch echt de max. Marktonderzoek laat zien dat we met dit ontwerp 90% van de markt kunnen bedienen.” In totaal checkte TCPM circa twintig systemen in de scrubber op noodzakelijke aanpassingen.

Succesvolle jarenlange samenwerking
Beide partijen tonen zich tevreden over het inmiddels langjarige partnership. “De maritieme sector is volatiel en reageert sterk op brandstofprijzen en regelgeving. Dankzij TCPM kunnen we flexibel inspelen op de vraag uit de markt. We kennen elkaar, zij begrijpen welke expertises we nodig hebben en kunnen snel schakelen”, aldus Somers. “De kwaliteit van de mensen is onze prioriteit. Verder wordt alles wat makkelijker bij langdurige relaties, je hebt geen gedoe met contracten en kunt zaken in vertrouwen regelen.” TCPM-ers vervullen naast de primaire projectwerkzaamheden ook een proactieve en signalerende rol bij de realisatie van het project. Jean-Paul Hagens, senior adviseur bij TCPM: “Klanten verlangen van ons dat wij hun gevraagd en ongevraagd advies geven. Daarvoor worden we, zoals bij Alfa Laval, in een vroeg stadium betrokken bij de ontwikkeling, om te zien of het sneller, beter of goedkoper kan. En uiteraard denken we mee met de klant over de optimale inzet van onze engineers.”

"Dankzij TCPM kunnen we flexibel inspelen op de vraag uit de markt. We kennen elkaar, zij begrijpen welke expertises we nodig hebben en kunnen snel schakelen"

Marcel Somers - Alfa Laval

Besparingen
De grote scrubbers zitten inmiddels in het productportfolio en de Large U-type PureSOx kwam in 2020 op de markt. “Dankzij het grotere vermogen heeft de klant voortaan maar één scrubbersysteem nodig in plaats van twee. Daarmee bespaart hij op installatiekosten. Maar als de klant daardoor een paar containers moet schrappen om plaats te maken voor een scrubber, zal hij dit meenemen in zijn investeringsbeslissing, omdat dit de operationele kosten verhoogt”, aldus Somers. “Hoe dan ook, sinds 1 januari 2020 profiteren klanten meteen van een scrubber. Hebben ze die niet, dan zullen ze onder druk van de nieuwe regelgeving moeten kiezen voor schonere en dus duurdere brandstof.” Alfa Laval verwacht dat er in de toekomst ook strengere eisen zullen komen op het gebied van watervervuiling. “Daarom willen we het concept verder verfijnen tot we zo schoon mogelijk water overboord kunnen zetten”, zegt Somers, die tevens wijst op de jongste ontwikkeling in EGC waar TCPM opnieuw een rol bij speelt. “Een plug&play oplossing die gaat leiden tot een aanzienlijk verkorte installatietijd. Dat is uiteraard zeer interessant voor onze klanten.”

Zoeken

Pagina resultaten
Vacature resultaten